Offerte aanvragen

Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als uw een medewerker heeft die langdurig ziek is, dan krijgt hij of zij na twee jaar ziekte te maken met de WIA. De WIA beoordeling wordt door UWV uitgevoerd.

coffee cup and laptop with handbag on table

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht invullen