Ontwikkeladvies 45+

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor werknemers vanaf 45 jaar om hun loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Met dit persoonlijk ontwikkeladvies wil het ministerie 45-plussers stimuleren de regie over hun loopbaan te nemen en/of te houden en vooruit te kijken naar hoe zij gezond, met plezier en met succes aan het werk blijven tot aan hun pensioenleeftijd.

33584677495 9efc882cca h