Ontwikkeladvies 45+

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor werknemers vanaf 45 jaar om hun loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Sinds januari 2019 is deze wet opengesteld voor alle 45-plussers. Voorheen konden alleen specifieke beroepen hiervoor in aanmerking komen. Met dit persoonlijk ontwikkeladvies wil het ministerie 45-plussers stimuleren de regie over hun loopbaan te nemen en/of te houden en vooruit te kijken naar hoe zij gezond, met plezier en met succes aan het werk blijven tot aan hun pensioenleeftijd.

33584677495 9efc882cca h