Uitval op het werk, voorkomen is beter dan genezen

black and white image of colleagues standing in office and looking at city view through window